Bakan Koca: Gözümüz aydın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarının mali haklarının uygunlaştırılması emelinin yük teşkil ettiği 12 unsurluk kanun teklifi, dün ve bugünkü TBMM Genel Heyetinde, sunulduğu formuyla kabul edildi. Gözümüz aydın!” dedi.

Sağlık çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edildi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kanunla ilgili toplumsal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

“Sağlık çalışanlarının mali haklarının güzelleştirilmesi emelinin yük teşkil ettiği 12 unsurluk kanun teklifi, dün ve bugünkü TBMM Genel Konseyinde, sunulduğu biçimiyle kabul edildi. Gözümüz aydın!

Sağlıkla İlgili Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun:

ÖZETLE UNSUR 1. Alanda aile hekimliği vazifesi yapan doktorların, kontratlı aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) alma hakları 2029 yılına kadar uzatıldı.

ÖZETLE UNSUR 2. Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı.

ÖZETLE UNSUR 3. Sıhhat tesislerinde ek ödemeye temel süreçleri denetlemek üzere, inceleme heyetlerinin oluşturulmasına yasal altyapı oluşturuldu. Sıhhat çalışanlarının döner sermaye EK ÖDEME TAVANLARI ARTIRILDI. Kanunun 3. unsuru şunları içeriyor:

MADDE 3-1: Döner sermaye ek ödeme tavanları; eğitim vazifelisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye yükseltildi.

MADDE 3-2: Döner sermaye ek ödeme tavanları pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye; hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305’e yükseltildi.

MADDE 3-3: Döner sermaye ek ödeme tavanları başka çalışanda yüzde 150’den 225’e; bilhassa tıbbi süreçlerde, süreçler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranları sırayla 950 ve 850’ye yükseltildi.

MADDE 3-4: Sıhhat çalışanlarına bugüne kadar ödenmekte olan sabit ek ödemenin, merkezi idare bütçesinden maaşla birlikte ödenmesi sağlandı.

MADDE 3-5: Döner sermaye ek ödemesinin hastane tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak vilayet yahut ülke bazında tıpkı standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Bu düzenlemeyle hastanelerimizin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek.

ASİSTANLAR DA YARARLANACAK

ÖZETLE HUSUS 4. Sabit ek ödeme konusunda yapılan değişiklikten, Bakanlık takımlarında olup üniversitede uzmanlık eğitimi yahut yan kısım uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da yararlanacak.

ÖZETLE HUSUS 5. Sıhhat Bakanlığı hastanelerinden sıhhat hizmeti almış olup pirim borcu üzere nedenlerle hastane sarfiyatı karşılanmayanların 5 bin liranın altında olan borçları terkin edildi.

ÖZETLE UNSUR 6. Sıhhat Bakanlığından yapılan sabit ek ödemenin merkezi idare bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması üzere konular, emsal halde üniversite hastanelerinde de gerçekleştirildi.

MERKEZİ İDARE BÜTÇESİNDEN SAĞLANACAK

ÖZETLE HUSUS 7. Sıhhat Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde olduğu üzere, İsimli Tıp Kurumunda misyon yapan işçinin sabit ek ödemelerinin de merkezî idare bütçesinden karşılanması sağlandı.

ÖZETLE UNSUR 8. Hekim öğretim vazifelileri ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitiminde misyon alabilmeleri için gerekli olan bir yıllık takımlı olma kuralı yerine fiili hizmet mühleti geçerli oldu.

ÖZETLE UNSUR 9. Memur olarak vazifeye başlayanların talepleri halinde kontratlı takıma geçmeleri onaya bağlandı.

ÖZETLE UNSUR 10. Konum yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun’a tabi kontratlı işçi için kontratlı durum sayısı artırıldı. (2 bin olan durum 27 bine çıkarıldı).

ÖZETLE HUSUS 11. Eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği ünitelerinde eğitici olanların kurumdan ek ödeme almaları önündeki mahzur kaldırıldı.

ÖZETLE UNSUR 12. Sıhhat Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanların, döner sermaye bütçesinden verilen sabit ek ödemelerinin merkezi idare bütçesinden karşılanması sağlandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başta tabipler olmak üzere, sıhhat çalışanlarının yıpratıcı kimi sıkıntılarına tahlil getiren Sıhhatle İlgili Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM’ye teşekkür ediyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.